HET GODDELIJK KIND .. GOD ALS EEN KIND?

KEYSERKERK, KERSTMORGEN 2017 Welkom op deze kerstmorgen. Fijn dat jullie er zijn, fijn dat u er bent! Na de verstilde kerstnacht met zijn zachte kaarsenlicht vieren wij nu kerst bij daglicht. En als het sneeuwt, of als een zonnetje een ijskoude dag sprankeling geeft, dan is daglicht een welbehagen. Maar niet zelden is het grijs en grauw in deze dagen. Pak dan de magie van kerst maar eens uit de lucht. Dan moet je de engelachtigheid van een kind bezitten. Zo 'n kind wat zelfs in een vol vluchtelingenkamp of op de kinderafdeling van een ziekenhuis nog licht om zich heen kan verzamelen. Zo In kind staat vanmorgen centraal. Want, als Michelangelo God verbeeldt in zijn fresco op het plafond van de Sixtijnse Kapel, dan is die God groot,gespierd en volwassen. En als wij de eerste algemene Christelijke geloofsbelijdenissen erop naslaan, dan is God vooral almachtig. Hoe zou je de schepper van hemel en aarde anders voorstellen? Maar met het verhaal van kerst schuift er een ander beeld op: God als .. kind? En wat is er mooier dan daarbij een kind te dopen: Sara Anna Marja Breed. Muziek is er volop met de aanwezigheid van het Projectkoor o.l.v. Joep van der Oord, met Emma Ulrich, piano en met Femke Leek solozang. Jan Pronk begeleidt de samenzang. Zie de foto-impressie Klik ter vergroting!!!
X
X