DE ENGEL VAN ZACHTMOEDIGHEID

Kapel, 10 December 2017, Oecumenische tweede advent Welkom op deze tweede advent, van oudsher een feest van de oecumene en ook vanmorgen. Voorgangers zijn Corrie Laros, namens de Doopsgezinde Gemeente, Luis Weel namens de Katholieke Parochie en Nico Schroevers namens de Protestantse Gemeente. Muzikale medewerking is er van het koor Marcantat van Marken o.l.v. Ike Wolters. Jan Pronk begeleidt de samenzang. Het gaat vanmorgen in de dienst om ZACHTMOEDIGHEID, één woord met twee kleuren. In de dienst daarbij twee kleine overwegingen, één vooraf aan de lezingen, één erna. Wij lezen van Johannes de Doper en wij horen een deel van de profetie van Jesaja. Koorzang, vooraf The Rose/low how a Rose (C.H. Johnson) Veni Emmanuel (Z. Kodaly) Zie de foto-impressie, klik ter vergroting!!!
X
X