DE NACHT VAN PASEN: HET LICHT DOOR HET DONKER DRAGEN – VOLHOUDEN

Z-INN KAPEL, 31 MAART 2018, De nacht van Pasen beginnen wij vanouds in een donkere kapel om tastbaar te maken: Het donker is niet alleen een plek om je te verstoppen als gevaar dreigt of als je nergens meer toekomst ziet. Het donker is ook dé vindplaats is van het licht. En niet alleen het gezellige of spannende donker, waarin jongeren op zoek gaan naar het licht van hun volwassenheid, maar ook het donker van slapeloze nachten en van nog geen vrij uitzicht hebben op hoe goed en vol leven zich weer kan gaan ontplooien. Als de naam God iets betekent, dan dat hij ook in dat donker aanwezig is als het begin van nieuw licht. Dat willen wij vanavond vieren en zo het donker uithouden. Muziek is er daarbij van Lisanne Koot, harp, van Femke Leek, solozang en van Jan Pronk, orgel. Samenzang, Door de nacht van strijd en zorgen Zie de foto-impressie. Klik ter vergroting en kies voor afspelen!!!
X
X