TEAMWORK

KEYSERKERK, 20 mei 2018, Achtste paaszondag, vijftigste paasdag’, , Pinksteren is een mooi feest. Wat met Pasen voorzichtig begon met één lichtje in de nacht zet zich door. Pinksteren is het feest van een zee van lichtjes en inspiratie, die heel maakt, verbindt en grenzen doet vervagen. De Geest van Pinksteren staat niet alleen voor enthousiasme (en thees = god in ons) in ons, de Geest is de luchtballon die ons samen optilt. Pinksteren dat is ook teamwork! Vandaag vieren wij dat met medewerking van het Noord-Hollands Selectiekoor, voor de gelegenheid onder leiding van Jan Maarten Koeman, met Tiny Mol achter de vleugel. Zij zingen o.a. twee liederen uit de film ‘les Choristes’, de film waarin Clément Mathieu, een werkloze muziekleraar, een betrekking aanvaardt op een internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen. De directeur daar gaat voor een ijzeren discipline. Als een leerling een fout maakt, wordt hij genadeloos gestraft. Mathieu snapt echter dat de kinderen aandacht, begrip en vrijheid nodig hebben en met de oprichting van een koortje zet hij inspiratie tegenover tucht en regels. Het muzikale teamwork wordt gecompleteerd door Henk Gemser, orgel en Femke leek, solozang. Gebruikelijk ronden wij op Pinksteren het project af waarmee wij een goed doel in de Beemster in het zonnetje willen zetten. Dit jaar was dat Breidablick. Zij hebben vandaag echter zelf een dienst en daarom is die afsluiting en het geven van het cadeau verschoven naar 10 juni. Zie de foto-impressie van deze bijzondere dienst. Klik ter vergroting en kies voor afspelen!!!
X
X