GOEDE VRIJDAG: HET LICHT DOOR HET DONKER DRAGEN

KEYSERKERK, 30 MAART 2018, Door de pijn en voorbij de schaamte GOEDE VRIJDAG was en is in kerken al heel lang een avond waarop lijden in zijn donkerste kleuren 'gevierd' wordt. Dat is begrijpelijk. Het kruis staat voor alle pijn en geweld die mensen elkaar soms menen te moeten aandoen, voor het afschuiven van schuld en verantwoordelijkheid, voor het niet opkomen voor elkaar, elkaar laten stikken .. Maar het kruis staat ook voor een mens die volhield. Ook toen idealen pijn betekenden. Het kruis is het symbool van het tekortschieten van allen om Jezus heen, maar ook van de nieuwe energie die er vervolgens ontstaan is. Iets van dat alles vieren wij hier vanavond. Toen de leerlingen van Parkland na de schietpartij hun schoolterrein weer mochten betreden herdachten ze de 17 vermoorde leerlingen met 17 engelen. Hierboven twee van hen .. Wij doen dat met medewerking van Femke Leek en Fransje Christiaanse, die begeleidt door Karel Christiaanse delen uit de Stabat Mater van Pergolesi zingen, het Middeleeuwse gedicht over moeder Maria die bij het kruis van haar zoon staat. Gert-Jan Mostert begeleidt de samenzang en omlijst de dienst met het koraal "0 mensch, bewein' dein Sünde gross" van J.S. Bach horen, en op het eind het slotkoraal van de Mattheüs. De groep Sacrale Dans danst twee dansen, ook om duidelijk te maken dat Goede Vrijdag niet alleen droevig en zwaar is, maar wel degelijk goed! Orgelspel O Mensch bewein deine Sünde groß (J.S. Bach, Mattheüs Passion) Zie de foto-impressie, van deze bijzondere viering. Klik ter vergroting en kies voor afspelen!!!
X
X