Zo dwaas is wie van heinde en ver zijn weg laat leiden door de ster

DRIEKONINGEN & DE FEESTELIJKE EERSTE DIENST IN HET NIEUWE JAAR 2019 KEYSERKERK: 6 januari 2019 Hartelijk welkom in de eerste dienst in het nieuwe jaar. Wij beginnen het nieuwe jaar feestelijk en koninklijk. Bij Mattheus zijn het geen eenvoudige herders die op zoek gaan naar het kind. Het zijn koningen, of wijzen vanuit de omliggende volken. Zij zijn uit hun eigen traditie gestapt, met geschenken, niet zonder risico. Zij komen niet om bekeerd te worden, er gebeurt wel iets met ze. Maar waren ze nu wijs of . . dwaas?! Daarbij ook dit jaar de lezing naar Dingeman van der Stoep. Achter de drie koningen aan trekken wij zo nog eenmaal op naar het Kerst(‘Christ’)kind. Het is wat ouder geworden, de eerste visite is de deur al uit. Maar wij ontvangen wij het kind en hoe anders dan met zang in allerlei soorten. Vooral van het PROJECTKOOR EDAM o.l.v. Joep van der Oord met Gijs Braakman achter de vleugel. Zij zingen delen uit de Missa Festiva van John Leavitt. Femke Leek is soliste. De samenzang wordt begeleidt door Jan Pronk. Een fijne dienst toegewenst Zie de foto-impressie, met dank aan Anita Verkade. Klik ter vergroting!!!