Vecht en Huil

KEYSERKERK, 19 augustus 2018 – Kerkdienst op de drempel van Muziek aan de Middenweg Hartelijke welkom op deze zomerdienst! Vier weken geleden vierden wij hier Beemster Biddag, toen aan het prille begin van de zomer. Nu zijn wij al een flink stuk op weg. Velen dragen een gezond bruine kleur, anderen hadden wel een andere zomer willen hebben. Inmiddels worden de dagen alweer in rap tempo korter en velen die uitvlogen naar verre oorden zijn (hopelijk gezond en wel) weer terug. Hoogste tijd voor het jaarlijks muziekfeest aan de middenweg. Dat feest wordt evenals twee jaar geleden ingeluid met o.a. koorzang uit vele kelen. Het beroemde lied van Ramses Shaffy zal 11.30 op het marktplein gezongen worden .. en ook al in deze dienst! En waar zullen wij het accent op leggen, op het zingen of het bidden, of liever op het lachen en het bewonderen? Nog niet al te zeer op het werken, toch? Nee, wij zetten vanmorgen iets centraal, wat zelden in de spotlights wordt gezet, namelijk: het VECHTEN en in de voorbeden ook het HUILEN! Daarnaast vanmorgen aandacht voor een deel van het verhaal van Rita Alhaddad, zij is nog niet zolang geleden vluchtend hier naartoe gekomen. Muzikale medewerking is er van Femke Leek, solozang en van Jan Pronk achter het orgel. En dan is er nog een muzikale verrassing: één van de musici van Muziek aan de Middenweg laat al wat eerste klanken horen Een fijne dienst toegewenst! Zie de foto-impressie Klik ter vergroting!!!