David, zanger en zondaar

KEYSERKERK Zondag 28 oktober 2018 Pastor Jan Duin Voor deze Dienst is de figuur van David gekozen. David, die hoog kon zingen en zo diep is gevallen. Die val werd zijn zonde "Het was kwaad wat David had gedaan, – in Gods ogen". En dat kwaad kwam voort uit zijn macht die hij als een oosters vorst in die dagen had Macht die vaak tot misbruik leidt Gaat dat buiten . ons om? Macht die meer kwaad dan goed doet? In de samenleving, in de kerk? Ars musica o.l.v. Marcel Settels zingt met ons liederen, die in deze Dienst passen en die uit de pen (en het hart) van de voorganger zijn voortgekomen. Sommige uit een ver verleden, andere zijn van recente datum. Het initiatief tot een keuze uit die eigen liederen kwam van Ars Musica zelf Ik voel me vereerd. Maar er is natuurlijk ook gemeentezang. Een goede dienst gewenst. Zie de foto-impressie. KliK ter vergrotig!!!