Net alsof iemand anders in je gekropen is .

KEYSERKERK, 10 maart 2019, 1e zondag van de veertigdagentijd Welkom in deze dienst op deze eerste zondag in de veertigdagentijd. Wij gaan dit jaar op weg naar Pasen met een aantal liederen uit de afleveringen van de Passion uit de afgelopen jaren. Vanmorgen is dat het lied uit de Passion van 2014. Een duet van Jezus en Judas uit de Passion van destijds gezongen door Jamai en Jan Dulles. Uit dat lied de zin: Net alsof er iemand anders .. Dit jaar vindt de Passion in Dordrecht plaats, de plek waar de toenmalige Protestantse Kerk 400 jaar geleden een synode hield met 180 zittingen van 13 november tot 29 mei om te proberen het conflict tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten te overwinnen. Dat lukte toen niet .. In het Calvinisme van Dordt speelde de duivel een belangrijke rol, zo ook in de gang van Jezus naar Jeruzalem. Die weg loopt altijd via de woestijn, daar waar al het goede kan verzanden en waar de grote beproever en verdraaier alles van binnenuit wil verwarren. Op weg naar Pasen kiezen wij als Beemsterkerk gemeente ook altijd een goed doel uit om zes weken achter te gaan staan. Dit jaar is dat de ‘boerderij’. U hoort er zo meer over! Bij dat alles zingt Femke Leek solo en wordt de samenzang begeleidt door Jan Pronk. Een fijne dienst! Orgelspel vooraf Zie de foto-impressie, Klik ter vergroting!!!