De Bijbel als het ‘oerboek van de mens’

KEYSERKERK, Zondag 25 augustus 2019 : Gods wil wordt wet en leefregel .. tegen de chaos! Welkom! In de tweede helft van de zomer lezen wij de Bijbelverhalen vanuit het perspectief van het Oerboek van de mens. Dit ‘oerboek’ is in 2016 verschenen, geschreven door Carel van Schalk (Rotterdammer, hoogleraar biologische antropologie in Zurich) en Kai Michel (Duitser, historicus en wetenschapsjournalist) en het benadert de bijbel vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij de ingrijpende omwenteling in de menselijke geschiedt’ nis: de overgang van het jager-verzamelaars bestaan in kleine rondzwervende stammen naar de landbouwmaatschappij met grote groepen bij elkaar op vaste woonplekken. En hoe die veranderende wereld doorwerkt in onze intuïties en instincten, en ook in Bijbelverhalen. Vandaag gaat het om Mozes en ‘zijn’ wet. Leefregels tegen de chaos. Muzikale medewerking is er van Jan Pronk van achter het orgel. Floor Wittink verteld een muzikaal verhaal van Toon Tellegen: De Missen. Orgelspel bij binnenkomst Zie de impressie. klik ter vergroting!!!