WERK en BEWONDER!

KEYSERKERK24 mei 2020 Welkom op deze laatste zondag voor Pinksteren. Zo langzaam pakken steeds meer sectoren en groepen het werk weer op. Als dat er tenminste nog is! Werk, voor heel velen zo gewoon in voor Corona tijd, is in de loop van de weken steeds bijzonderder geworden. Sommigen kregen plotseling heel veel aandacht en waardering voor hun werk, anderen genoten van iets meer rust en balans, weer anderen wilden zo graag aan de slag, maar mochten niet. Nog steeds ligt het werk van velen stil of het is erg ingewikkeld geworden. Wat zal de toekomst brengen en hoe kunnen wij op die toekomst nu al voorsorteren met eigen keuzes en stappen? Maar niet alleen het werk staat vanmorgen centraal, ook het bewonderen. Soms lijken dat twee aparte werelden. Werk komt voor ons gevoel ver voor het verwonderen, en bewonderen/verwonderen is dan vooral niets om handen hebben, zodat je aandacht hebt om te kijken en te ervaren. Maar in het lied van Ramses vormen ze samen de slotpost. Er komt nog één iets na en dat reserveren wij voor volgende week: Niet zonder ons! Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang, en van Jan Pronk, orgel. Carla Breeman is één van de lectoren en heeft haar saxofoon meegenomen. Floor Wittink vertelt nog één keer een muziekverhaal van Toon Tellegen. Saxofoon vooraf ‘What a wonderful world’. Zie de foto-impressie. Klik ter vergroting en kies voor afspelen!!!