achter de werkelijkheid

Keyserkerk zondag 7 februari 2021. . . . Een (complot) verhaal achter de werkelijkheid. . . . Hartelijk welkom in deze vierde dienst in de serie rond het bijbelboek Daniël. Een groot deel van dit Bijbelboek be-staat uit dromen. Geen vage dagdro-men, maar dromen die een diepere laag van de werkelijkheid willen bloot-leggen. Die aan het licht willen brengen wat voor de meeste ogen verborgen is, maar wat “de diepste beweger is” van wat gebeurt. . . . Daarmee zijn wij dicht bij een definitie van God, maar ook van een fenomeen wat in onze tijd behoorlijk om zich een grijpt: complotgedachten –en theori- ën. Complot, omdat ze niet alleen een diepere laag van de werkelijkheid wil-len blootleggen, maar ook op mecha-nismen willen wijzen die het daglicht niet aankunnen en die stiekem leven en samenleven vergiftigen. . . . Q-Anon is één van de beroemdste complotge-dachten. Welk licht werpen Daniëls dromen op al die verhalen achter de werkelijkheid?. . . . Muzikale medewerking is er van Jan Pronk, orgel en van Femke Leek, zang. Wij vieren de tafel van brood en wijn. Staat alles gereed, ook thuis, om mee te vieren?! . . . Zie de foto’s, met dank aan Anita. . .klik ter vergroting !!!