Tussen bevrijding en vrijheid

KEYSERKERK 9 mei 2021 . Liesbeth Baars . Tussen bevrijding en vrijheid Het thema is; ‘Tussen bevrijding en vrijheid’. Daar ligt een tijdspanne tussen, Want vrijheid volgt niet naadloos op bevrijding. Er ligt een spannende tijd tussen. De verhalen- vertellers in de bijbel weten dat maar al te goed. We horen dit in de klaagzang van de psalmdichter, in het levensverhaal van Mozes en in het hoopvolle perspectief van de profeet Jesaja en Jezus. Wat zij zeggen is als uit ons leven gegrepen, denkend aan wat bevrijding met ons doet en vrijheid van ons vraagt. . Muzikale medewerking, Jan Pronk, orgel en Femke Leek, sopraan . Klik ter vergroting !!!