DRAAGKRACHT

KEYSERKERK, 22 maart 2020, 4e zondag van de veertigdagentijd De verlamde Sam Harper wordt door vrienden Mount Snowdon op gedragen Welkom op deze vierde zondag in de 40 dagentijd, de tweede dienst in en vanuit een praktisch lege kerk. Voor wie zich deze 40 dagen weer iets ontzeggen: wij zijn over de helft. Vandaar de naam van deze zondag: ‘Weest blij!’ (Het duurt niet lang meer!) Het gevoel of de wetenschap dat moeite bijna voorbij is maakt bij mensen vaak allerlei krachten vrij. Dat laatste stukje redden wij ook nog. Moeite wordt dragelijk. Hoelang moeten wij de impact van Corona nog verdragen. Hoe is het nu Wat hangt ons nog boven het hoofd? Zijn wij al over de helft of is dit pas het begin. Hoe zit het met onze draagkracht? In het verhaal van vanmorgen gaat het om een man die door zijn vrienden tot voor Jezus wordt gedragen. Samen kom je heel ver. Muziek is er vanmorgen van Femke Leek, samenzang en van Jan Pronk, orgel. Orgelspel vooraf Zie de foto-impressie met dank aan Bert Verkade ! Klik ter vergroting !!!