De Beemsterkerk, officieel Protestantse Gemeente Beemster, is een liberale en oecumenische ontmoetingsplek voor geloof, zingeving, cultuur en gemeenschap.  Dat gebeurt in en vanuit De Keyserkerk in Middenbeemster en in en vanuit De Kapel in Zuidoostbeemster.

Sinds april 2016 is in Zuidoostbeemster gestart met Z-INN. Z-INN wil een open plek met een alternatieve kerkbeleving zijn; over hokjes heen, dat mensen aan elkaar verbindt, zowel in gemeenschapsactiviteiten,  rond vormen van cultuur, als in het zoeken naar geloof en zingeving.

Het gaat bij zowel Z-INN als bij de Beemsterkerk om mogelijkheden en verbinding!

Z-INN en de Beemsterkerk zijn onafhankelijk, maar versterken elkaar graag in deze gedeelde website.