400 jaar Keyserkerk

Ongemerkt gaat het snel. Het jaar 2023, van 400 jaar Keyserkerk, nadert met rasse schre-den. De voorbereidingen gaat dan ook in een steeds hoger tempo. Wat zijn de plannen:

Speciale kerkdiensten

Zowel 1 januari 2023 als 31 december 2023 vallen op een zondag. Dus openen wij 1 januari het Jubileumjaar met een dienst vlak voor de restauratie van de kerk en eind december sluiten wij het gedenkwaardig jaar af. Daartussen staat zondag 26 maart in de planning voor een HISTORISCHE KERKDIENST en zondag 17 september willen wij de officiële jubileumkerkdienst.

Een Keyserkerk Katern en een Keyser-glossy

Medio maart willen wij met Binnendijks een jubileumkatern uitgeven met daarin veel informatie en weetjes over de Keyser en over het Jubileumjaar. Het katern en het feestjaar vormt dan weer de basis voor een mooi tijdschrift wat wij zo mogelijk polder breed willen uitgeven met mooie verhalen, leuke foto ‘s, en met nog veel meer.

Kerkramen en kinderen

Zondag 14 oktober gaan wij om tafel met de scholen rond het kerkramenproject. Wij willen één groot kerkraam met schoolkinderen op een kunstzinnige manier gaan versieren.

Aanvankelijk was het de bedoeling om 400 raampjes te versieren. Inmiddels is het project wat verder ontwikkeld en gaat het om één groot voorzetraam van stof met daarop gekleurde applicaties van stof, met misschien tussen de laagjes stof misschoen nog iets met bloemen.

Marieke Greve is de kunstenares die het project begeleidt. Wij gaan er vanuit dat ook dit project in het voorjaar de kerk gaat versieren. Mooi voor de Open Dag!

Een Keyserkerk Korenfestival

Het is alweer 6 jaar geleden dat wij een groot Korenfestival organiseerden in de Keyserkerk. Zaterdag 15 april 2023 zal er een volgende editie plaatsvinden. Wij gaan in principe uit van 3 koorzangblokken van 4 koren. Wij willen hiervoor met name de koren uit Beemster en de directe om-geving uitnodigen en koren die al vele jaren een band met de Keyserkerk hebben. Wij organiseren het festival samen met Zangvereniging de Harmonie en met het Beemster Projectkoor. In 2016 waren er vier blokken. Eén van de koren was toen het Volendams Ensemble (zie foto)

Blitskikker De Revue – juni 2023

Er is inmiddels een eerste informatie-avond geweest met een kleine 30 aanwezigen die onder leiding van Cara Stolp (Regisseur) en Glenn Liebaut (muzikaal leider-> enthousiast gespeeld en gezongen hebben. Ze zijn nog niet met het stuk zelf aan de slag gegaan. Dat gebeurt vanaf januari 2023 pas. Maar er wordt gekeken wie welke talenten heeft. Wie zingt er graag, wie heeft toneel-talenten? De volgende avonden zullen plaatsvinden op vrijdag 28 oktober en vrijdag 25 november.

Dus wil je een keer je theatervaardigheden toetsen. Lijkt het je leuk om mee te zingen of spelen met deze unieke productie. Kom dan op één van die avonden, of op allebei.

Het script is voor een groot deel af, maar afhankelijk van wie meespelen en meedoen kan er nog van alles in -of omgeschreven worden. Januari 2023 gaan de repetities dan vol van start om begin april 2023 uit te monden in een eerste tutti, waar spelers, zangers en musici bij elkaar komen. Juni 2023 zullen dan de optredens plaats-vinden in en om de kerk met, als in oude tijden, bal na . .

Een minisymposium – september 2023

Wij weten een heleboel van de kerk, zeker ook uit de begindagen. Maar nog veel meer weten wij ook niet. Hoe werden die honderdduizenden stenen precies vervoerd? Waar kwamen ze vandaan? Wie bouwde er eigenlijk? Hoe zit het precies met de delfts blauwe tegeltje van de Stovenkamer. Welke zijn origineel? Sommigen zijn er later bijgekomen uit de boerderij Pijlenburg, maar hoe zit het met de overige tegeltjes? Waar komt de vogel onder het orgel vandaan, en wat is nu precies het verhaal van de verdwenen gebrandschilderde ramen? Maar ook, hoe was dat toen, kerk in een nieuwe polder, in de eerste helft van de 17-de eeuw? Was het streng hier, of juist niet zo?

Tobias de Coene was de tweede dijkgraaf van de polder. Hij was ook eerste advocaat (‘secretaris-generaal’) van het VOC. Een man van formaat, maar ook geliefd. Hij overleed voordat de kerk er stond, maar wilde wel in die kerk begraven worden. Dat is gelukt. Wat weten wij nog meer . . ?

En dan Hendrick de Keyser! In zijn tijd een groot beeldhouwer en bouwmees-ter. Hij was voorloper van de groten als Rembrandt en Vermeer die de 17-de eeuw verder zouden kleuren. Wat weten wij van De Keyser en waarin kun je zijn hand ontdekken in het enige bouwwerk wat hij buiten de grote steden bouwde?

De Keyser ontwierp ook het oudst be-kende bronzen standbeeld van Neder-land. In mei 1940 kwam het ongeschonden uit het bombardement op Rotterdam en werd het van zijn sokkel gehaald en onopvallend naar het Museum Boijmans Van Beuningen gebracht. Daar werd het op de binnenplaats onder betonplaten en zandzakken verborgen. In juli 1945 kreeg het beeld een plaats op de Coolsingel, maar het moest in september 1963 wijken voor de metro. Uiteindelijk heeft het beeld in 1964 een plaats gekregen op het Grotekerkplein voor de Grote of Sint-Laurenskerk.

Zoveel mooie verhalen rond een 400 jaar oude kerk. Wij gaan op zoek naar een aantal goede sprekers voor een mooi historisch symposium in de Beemster.