Mini symposium 400 jaar Keyserkerk

Een nieuwe kerk voor een nieuwe geloof in een nieuwe polder

Zaterdag 14 oktober, 13.30 uur

Op zaterdag 14 oktober houden wij in samenwerking met het Historisch Genootschap Beemster een klein Symposium bij onze 400 jaar oude kerk.

Programma

13.00           Inloop met kopje koffie en thee

13.30           Arjan Nobel
Deze docent Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam gaat vooral in op de kerkfunctie van onze kerk. Was de 17-e eeuwse kerk in Beemster meer vrijzinnig of prinselijk-rechtzinnig? Hoe verhielden Protestanten en Katholieken zich.

14.15           Kleine pauze

14.30           Koen Ottenheym
Deze Utrechtse professor vertelt in geur en kleur over de plaats van de Keyserkerk in de nieuwe vormen van de kerkbouw aan het begin van de 17e eeuw

15.15           Pauze met koffie en iets lekkers

15.30           Herman Wesseling
Deze architectuurhistoricus neemt ons mee naar de bouw van de kerk zelf, de restauraties, de aanpassingen in de tijd, etc.

16.15           Een mooie verrassing ten besluite

16.15           Een borrel toe

Mooie verhalen, unieke beelden en een leuke verrassing ten besluite.

Informatie:

De kosten voor het symposium bedragen € 10,00 per persoon, incl. koffie en thee. Om organisatorische redenen vragen we u zich vooraf aan te melden, bij voorkeur via de mail.

Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rek. nummer NL15ABNA0843590181 t.n.v. Historisch Genootschap Beemster, onder vermelding van uw naam en adres.

Reserveer!

Telefonisch aanmelden kan via:
0299 – 67 3500 (Arie Reijm)
06 – 12 51 79 15 (Els Steen)