Wie doet wat

Predikant Nico Schroevers

Nico Schroevers is sinds 1996 predikant van De Beemsterkerk. Hij zet zich graag in voor een kerk ‘over hokjes heen’. Waar iemand voor gaat, is belangrijker dan het hokje waarin zij of hij geboren is. “Kerk-zijn gaat om inspireren, verbinden en om het zoeken naar mogelijkheden, juist ook als het moeilijk of spannend is.” Nico Schroevers is te bereiken via nicoschroevers@gmail.com of 06 – 1253 4352.

Kerkbestuur

Het kerkbestuur (kerkenraad) is de plek waar haast alle lijnen van de organisatie van de Beemsterkerk samenkomen en waar besluiten in gemeenschappelijk beraad genomen worden. Het bestuur bestaat uit een College van Beheer en een Inhoudelijk College. Van dit laatste college – en daarmee van de kerkenraad – maakt ook dominee Schroevers deel uit

College van Beheer Beemsterkerk

Dit college is verantwoordelijk voor alles wat binnen de Beemsterkerk te maken heeft met onderhoud aan en beheer van erven en gebouwen en met het beheer van gelden en landerijen. Het college is ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Remo Strijker: remostrijker@classiclimo.nl

Inhoudelijk college Beemsterkerk

Dit college organiseert alles wat te maken heeft met kerkdiensten, activiteiten voor jong en oud, voor omzien naar elkaar en naar wie kwetsbaar zijn om ons heen, alsmede voor alle samenwerkingen op sociaal maatschappelijk gebied en op het gebied van cultuur en gemeenschap.

Kosters

Anita en Bert Verkade zijn de kosters van de Keyserkerk.

Mailadres: b.verkade@planet.nl

Kerkelijk bureau

Op het Kerkelijk Bureau worden de leden- en de financiële administratie van de Protestantse Gemeente Beemster bijgehouden. Voor bijdragen, kerkelijke collecties, ledenadministratie, facturen kunt u Patty Reinders (zie foto) benaderen: kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl

Openingstijden: maandag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur. Telefoon: 0299 681393

Secretaris Beemsterkerk

Paula Tuinder, paulatuinder@gmail.com

Opbouwwerker Z-INN Kapel

Marie Schroevers is de spil in het web van de Z-INN kapel. Formeel is ze al in 2020 met pensioen gegaan, maar met vrouwencafé, koren, en veel meer gaat ze ‘gewoon’ verder.

Mailadres marieschroevers@gmail.com of telefoon 06 – 4576 6860.