Wie zijn wij

Bestuur Beemsterkerk

Het kerkbestuur (kerkenraad) is de plek waar haast alle lijnen van de organisatie van de Beemster-kerk samenkomen.  Het bestuur bestaat uit een College van Beheer en een Inhoudelijk College. Van dit laatste college en daarmee van de kerkenraad maken ook dominee Schroevers en kerkelijk werker Marie Schroevers deel uit.

College van Beheer Beemsterkerk

Dit college is verantwoordelijk voor alles wat binnen de Beemsterkerk te maken heeft met onderhoud aan en beheer van erven en gebouwen en met het beheer van gelden en landerijen. Het college is ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

Inhoudelijk college Beemsterkerk

Dit college is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met kerkdiensten, activiteiten voor jong en oud. Voor omzien naar elkaar en naar wie kwetsbaar zijn om ons heen, alsmede voor alle samenwerkingen op sociaal maatschappelijk gebied en op het gebied van cultuur en gemeenschap.

Predikant Nico Schroevers

Vanaf najaar 1996 is Nico Schroevers predikant van De Beemsterkerk. Hij zet zich graag in voor een kerk ‘over hokjes heen’. Waar iemand voor gaat is belangrijker dan het hokje waarin zij of hij geboren is. “Kerk-zijn gaat om inspireren, verbinden en om het zoeken naar mogelijkheden, juist ook als het moeilijk of spannend is.”

Overige groepen verbonden aan De Beemsterkerk

Binnen De Beemsterkerk zijn tal van vaste en incidentele groepen actief. Voor een deel zetten die zich in voor onderhoud en voor het faciliteren van activiteiten. Rond de jaarlijkse oliebollenactie is er bijvoorbeeld een commissie actief.

Samenwerkende partners

Als Beemsterkerk hebben wij een nauwe band met Stichting Beemster Keyser, verantwoordelijk voor de verhuur van Keyserin en Keyserkerk en voor een eigen cultureel programma. Wij zijn hecht verbonden met Z-INN in Zuidoostbeemster en wij werken op veel manieren samen met verenigingen en instellingen in Beemster en eromheen.

Kerkelijk werker Marie Schroevers

Vanaf 1996 is Marie Schroevers actief binnen de Beemsterkerk. Eerst als vrijwilliger in de breedte van onze gemeenschap. Vanaf 1999 in een dienstverband met het ontwikkelen van kerk-zijn in en rond De Kapel in Zuidoostbeemster als specifieke opdracht. Daarnaast is zij o.a. coördinator van het bezoek-werk en van het Beemster Kinderkoor.

Z-Inn Kapel Zuidoostbeemster

Z-INN Pioniersgroep

Rond Marie Schroevers is een groep actief als klankbord en mededrager van de activiteiten en van de identiteit van Z-INN. Daaromheen is een grotere groep actief rond o.a. de jaarlijkse Lente-markt en het faciliteren van andere activiteiten.