IN HET ZICHT VAN DE HAVEN

KEYSERKERK, 29 maart 2020, 5e zondag van de veertigdagentijd . Welkom op deze vijfde zondag in de 40 dagentijd, alweer de derde dienst in en vanuit een praktisch lege kerk. De 40-dagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, verstilling en bezinning. Dit jaar is die inkeer een volstrekt nieuwe dimensie gekregen. Nu zoveel mensen niet naar buiten mogen en anderen geen bezoek mogen ontvangen. En wat is het buiten soms bijna unheimisch stil. Vandaag leggen wij het verhaal van Petrus in ons midden. Petrus die in de evangelieverhalen enorm veel aankan, die het steeds zo goed bedoeld, maar die ook steeds weer de juist afslag lijkt te missen en net voor de haven. . Muziek is er vanmorgen van Femke Leek, solozang, van Jan Pronk, orgel en van Carla Breman, saxofoon. Vandaag ook de laatste van vijf collectes voor de Dak -en Thuislozen Opvang Purmerend. Orgelspel vooraf Zie de foto-impressie, met dank aan Bert, Klik ter vergroting en kies voor afspelen !!!