De mensen om je heen

21 maart 2021, 5e zondag van de veertigdagentijd Ds. Nico Schroevers Welkom op deze vijfde zondag in de 40 dagentijd. Volgende week is het palmzondag, deur naar de Goede Week van Pasen. Vandaag sluiten wij de vijf zondagen af waar wij de gang naar Pasen ook hebben ingekleurd met verhalen van ervaringen met kanker. Vandaag gaat het daarbij om ‘de mensen om je heen’. Als er iets heftigs in je leven gebeurt kan dat er gemakkelijk toe leiden dat je je helemaal naar binnen richt en eigenlijk alleen nog oog hebt voor jezelf. Dan vraag je niet meer, “hoe gaat het met jou”, maar alleen “hoe gaat het met mij”?! Omgekeerd is het voor de omgeving van degene met wie iets heftigs gebeurt soms ook ingewikkeld. Hoe moet je ermee omgaan? Worden er plotseling hele wijze woorden van je verwacht? Soms zijn wij ook bang voor emoties. Vandaag gaat het om de mensen om je heen . . Maria is de moeder van Jezus, maar ook het eerste en het langst getuige van zijn levensweg. Vanaf dat eerste moment dat zij ja zei tegen de engel Gabriël totdat zij onder het kruis stond. Soms heel dichtbij, soms kunnen ze elkaar ook niet vinden . . Muziek is er vanmorgen van Femke Leek met Gert-Jan Mostert achter het orgel. Klik ter vergroting!!!