5 febr. 2023: EEN WINTERREIS

. . Ds. Nico Schroevers Hartelijk welkom in deze derde dienst in een kleine serie winterdiensten. Naast Bijbelteksten staan deze weken ook verhalen centraal uit de ‘jubeljaren’ van onze Keyserkerk. De eerste twee weken waren dat het Wintersprookje van William Shakespeare uit 1623 en Winter uit de Vier Jaargetij-den van Antonio Vivaldi uit 1723. Vanmorgen mag de “Winterreise” meeklinken. Geschreven door Wilhelm Müller. In 1823 voor het eerst uitgegeven en beroemd geworden door Schubert. Naast dat tragische verhaal klinkt het verhaal uit het Marcusevangelie waarin de discipelen van Jezus hun eigen winterreis meemaken in een storm op zee. Muziek is er, juist niet tragisch, van de Beemster Beckies o.l.v. Daphne Bečka met Jessica Eelhart, piano . Femke Leek, solozang en van Jan Pronk achter het orgel. De Collecte mag u overmaken op rekeningnummer; NL 18RABO 0356 9160 81 Tnv diaconie Protestante gemeente Beemster. Hartelijk dank! Zie de foto-impressie, klik ter vergroting!