ELKAAR OPTILLEN EN GROOT MAKEN

KEYSERKERK, 27 september 2020, _Eerste zondag van de herfst , _OUDERS en KINDEREN – _ _Welkom in deze doopdienst! _Vanmorgen wordt Sophia Valerie gedoopt, dochter van Pasquel en Priscilla, en wij zijn blij dat te kunnen doen in deze bijzondere tijd. _Veel is ongewis, maar als wij dank zeggen voor een kind ons geboren en haar de zegen meegeven, dan licht alles even op! _Aan het begin ben je als vader en moeder als de goede God zelf voor je kinderen. Je zorgt, je regelt, ze komen naar je toe met alles wat mooi of moeilijk is en verwachten datje voor alles een oplossing hebt. AI is het maar een zoen op de juiste plek. Je bent letterlijk en figuurlijk als het huis waarin zij opgroeien. Gaandeweg verandert dat. Het wordt duidelijk dat je niet alle antwoorden hebt. Kinderen komen naast je staan. Te midden van dat alles klinkt het gebod,_ "Eer je vader en je moeder”._Tegenwoordig zeggen wij erbij: eer ook je kinderen. _Muzikale medewerking is er van Gert-Jan Mostert, orgel, en van Femke Leek, solozang. _Klik ter vergoting!!!