Met nieuwe ogen kijken

Keyserkerk, 20 December 2020, Vierde Advent. . Ds. Nico Schroevers. . Welkom op deze vierde en laatste advent. Vier weken zijn wij weer op weg gegaan. Het was alle-maal anders dan anders. De eerste advent was tevens de laatste van drie gedachtenisdiensten. De tweede vierden wij voor het eerst niet in de Z-INN Kapel. De derde advent moet het koor afzeggen, omdat samenzang misschien niet zonder risico is. En ondertussen gaat ons land niet voorzichtig wat open en opwaarts, maar dreigt er eerder nog meer lockdown . .. En toch hebben wij moed de afgelopen weken moed juist verzameld en niet opgegeven. Moed om soms te luisteren naar je hart als het geraakt wordt door medeleven, en om de relativering en het soms al te voorzichtige van ons hoofd niet altijd voorrang te geven. Zo sluiten wij ook af, met Zacharias die op de eerste advent juist in zijn hoofd kroop en op de laatste advent met anderen ogen kijkt, en dat ook met zoveel woorden benoemt. Muzikale medewerking is er vanmorgen van Lisanne Koot, harp, van Femke Leek, zang en van Jan Pronk achter het orgel. Corrie Hey leest iets voor uit Kerst 2019 van Wouter Laan. Klik ter vergrotin!!!