Gehoorzamen

KEYSERKERK, zondag 17 januari 2021. . Niemand heeft het recht om te gehoorzamen. . Hartelijk welkom in deze eerste dienst in een serie van vier of vijf rond het Bijbelboekje Daniël. Hartelijk welkom in deze eerste dienst in een serie van vier(vijf} rond het Bijbelboek Daniël. Dat zijn spannende verhalen (van leeuwenkuil en vurige oven), maar ook deels verhalen die behoorlijk in de duistere hoek van einde der tijden getrokken zijn. Het eerste thema is een citaat van de filosoof Kant, wat beroemd geworden is door Hannah Ahrendt. Voor Kant was de eigen mondigheid belangrijker dan gehoorzamen. Voor Ahrendt was het eigen geweten belangrijker dan het opvolgen van een bevel .. . .Muzikale medewerking is er van Jan Pronk, orgel en van Femke Leek, zang. En onze zang zal op verzoek van de landelijke kerk de komende weken nog iets ieler worden. . Klik ter vergroting !!!