Gedenken

KEYSERKERK 2 mei 2021 . Ds. Nico Schroevers . Welkom. De afgelopen weken hebben wij zogenaamde opstandingsverhalen gelezen. Verhalen waarin Jezus na zijn lijden en sterven toch weer aan de zijnen verschijnt en hen vooral aanspreekt en de ogen opent. . Op deze eerste zondag van mei, vlak voor het gedenken van 4 en 5 mei staan wij stil bij dat gedenken. Hoe gedenken wij, wat, waarom . . ? Vanmorgen gedenken wij ook het huwelijk van Siebren en Francien de Boer wat 3 mei 1961 werd ingezegend. . Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang en van Jan Pronk achter het orgel. Orgelspel vooraf naar psalm 133 (vers 3: Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En ’t leven tot in eeuwigheid) . Klik ter vergroting!!!