25 dec. 2021: Eerste kerstdag

Eerste kerstdag . Ds. Nico Schroevers . Welkom op deze kerstmorgen. Fijn dat jullie er zijn! Na de ver-stilde kerstnacht met zijn zachte kaarsenlicht vieren wij nu kerst bij daglicht. Om zonder kaarslicht de magie van kerst te pakken valt soms niet mee. Dan heb je de engelachtigheid van een kind nodig. Zo ’n kind wat zelfs in een vluchtelingenkamp of op de kin-derafdeling van een ziekenhuis nog licht om zich heen verzamelt. Zo ‘n kind staat vanmorgen cen-traal. God zichtbaar als een kind ons geboren? Kerst is het feest van licht in het duister, en van de engel die zegt ‘wees niet bang’, maar het is bovenal het feest van kinderelijke lichtheid en niet gevangen blijven in het chagrijn! Dat willen wij vieren! Welkom in de kerststal! Muziek is er daarbij van Lisanne Koot, harp,(wegens Covid verhindert) . Henk Gemser, orgel en Femke mag engel zingen…… Klik ter vergroting!!!