22 mei 2022: Vraagt .. bidt!

Als ik een uur had om een probleem op te lossen, waar mijn leven van af hing, dan zou ik de eerste 55 minuten gebruiken om de goede vragen te stellen.. . Welkom op deze zesde paaszondag, over twee weken is het de achtste paaszondag, en daarmee Pinksteren: . De 50-ste dag! Vanouds heeft deze zondag de naam Rogate meegekregen. Meestal wordt dat vertaald met ‘Bidt!’, maar het kan evengoed vertaald worden met ‘Vraagt!’, Die twee woorden begeleiden ons vanmorgen. Liever vragen stellen dat meteen stellig iets roepen?! Bid niet te gemakzuchtig?! . Muziek is er vanmorgen weer volop. Daphne Becka leidt en begeleidt haar Gospelzangers, Femke Leek zingt solo, vooral ook in de samenzangliederen en die worden begeleidt door Henk Gemser vanaf het orgel . Zie de foto’s klik ter vergroting!!!