5 juni 2022, Pinksteren: een geest die optilt en verbindt

Van de grote feesten, Kerst, Pasen en Pinksteren staat Pinksteren het verst weg voor veel mensen. Dat heeft ook met het verhaal te maken. Kerst vertelt het verhaal van geboorte. Van een vrouw en een man, niets gaat vanzelf, de herberg zit dicht, maar het loopt grandioos af: Ere zij God in de hoge en . .vrede op aarde! Pasen vertelt het verhaal van de dood, die niet het laatste woord krijg. Maar wat is het verhaal van Pinksteren. De letter van het Pinksterverhaal spreekt niet me-teen tot de verbeelding. De geest wel! Met Pinksteren vieren wij de geest die verbindt, inspireert, optilt, bezield . . een prachtig feest! . Muzikale medewerking is er van het Selectiekoor o.l.v. Carla Braan, met Hayden Lester, piano. De samenzang wordt begeleid door Jan Pronk, orgel en Femke Leek zingt solo. Zie de fotoreportage, klik ter vergroting!!