11 Dec. 2022, Derde Advent:

Als je ziel begint te zingen Welkom op deze derde advent. Wij zijn over de helft, nu gaat het snel. Volgende week nog één keer advent, dan is het kerst. Het thema van deze zondag is: Als je ziel begint te zingen! Wat klinkt er dan? Velen proberen dat een leven lang te vermijden. Wie wil er nou een zingende ziel hebben of, nog erger, zijn? Liever staan wij met onze voeten stevig op de grond. Dan zijn wij nuchter, af en toe misschien met een spoortje ontgoocheling of vermoeidheid, maar niet te euforisch. Maar als het wat moet worden, moeten wij misschien ook .. een stap verder zetten dan wij kunnen overzien. Maria ’s ziel begint te zingen. Het lied wat zij dan zingt, het Magnificat, is het eerste van vier liederen waarmee Lucas de geboorte van het kind kleur geeft en optilt. Vele jaren heeft de zang van Vrouwenkoor Indigo uit Bergen o.l.v. Marie Anne Pak onze adventsdienst kleur gegeven en opgetild. Vanmorgen doen zij dat voor het laatst. Het koor gaat stoppen. Nog één keer laten zij hun ziel in ons midden zingen. Geniet ervan! En van Jan Pronk achter het Van Dam orgel, die ook onze samenzang wil optillen en kleurrijk maken. Wij wilden vanmorgen Ineke van Poelgeest bevestigen als nieuw lid van het kerkbestuur. Dat schuiven wij nog even door. Zie de foto ímpressie. Klik ter vergroting