22 jan. 2023 Een Wintersprookje

Hartelijk welkom in deze eerste dienst in een serie winterdiensten. Naast bij-belteksten staan deze weken ook verhalen centraal uit de ‘jubeljaren’ van onze Keyserkerk. Wij beginnen met het Wintersprookje van William Shakespeare uit het jaar 1623. Muzikale medewerking is er van Jan Pronk, orgel en van Femke Leek, zang. Ds. Nico Schroevers Zie de foto-impressie