29 jan. 2023 “Vallen en Opstaan”

Hartelijk welkom in deze tweede dienst in een kleine serie winterdiensten. Naast Bijbelteksten staan deze weken ook verhalen centraal uit de ‘jubeljaren’ van onze Keyserkerk. Vorige week was dat het Wintersprookje van William Shakespeare uit het jaar 1623. Deze week mag Winter van Antonio Vivaldi meeklinken uit de Vier Jaargetijden die hij in 1723 voltooide, toen de Keyserkerk zijn 100 jarige jubileum vierde. Bij elk van de jaargetijden hoort een sonnet, waarschijnlijk door de componist zelf geschreven. Daarnaast klinkt vanmorgen het slot van het verhaal van Simson. Beide onder de noemer van ‘vallen en opstaan’. Muzikale medewerking is er van Henk Gemser, orgel en van het Projectkoor Edam o.l.v. Joep van der Oord met Gijs Braakman achter de vleugel. De Collecte mag u overmaken op rekeningnummer; NL 18RABO 0356 9160 81 Tnv diaconie Protestante gemeente Beemster. Hartelijk dank! Ds. Nico Schroevers Zie de foto-impressie door Bert