26 febr. 2023, DE WOESTIJN, PLEK VAN ..

Welkom op deze eerste zondag in de 40 dagentijd. De 40 dagen staan dit jaar o.a. in het teken van het werk van het Leger des Heils. Wij horen verhalen uit ‘dit andere leger’ en wij collecteren voor "potten en pannen" en voor maaltijden voor wie die niet kunnen betalen. Wij lezen daarbij de teksten die horen bij het schilderij (hongerdoek) wat al zolang de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. Spannend om dat schilderij na al die jaren weer eens centraal te stellen. Het begint in de woestijn. In Niemandsland. Daar waar wij gevoelig zijn voor verlokkingen en verleidingen. Daar treft Jezus de grote tegenstander. Of moeten wij het "kwade" niet persoonlijk maken? Bidden wij: ‘Verlos ons van de boze’, of ‘verlos ons van het kwaad’? De woestijn is bijbels gezien ook een plek van conflicterende stemmen. Kunnen wij niet wat harmonischer beginnen? Muziek is er vanmorgen van Femke leek solozang en van Henk Gemser, orgel. Zie de foto impressie, klik ter vergroting!!!