12 maart 2023 Ruimte in je oordelen

Welkom op deze derde zondag in de 40 dagentijd. De 40 dagen staan dit jaar ook in het teken van het werk van het Leger des Heils. Wij horen verhalen uit ‘dit andere leger’ en wij collecteren voor “potten en pannen”, en voor maaltijden voor wie die niet kunnen betalen. Wij lezen daarbij de teksten die horen bij het schilderij (hongerdoek) wat al zolang de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. Spannend om dat schilderij na al die jaren weer eens centraal te stellen. De toonzetting in de lezing vanmorgen is scherp en spannend. Een vrouw vraagt Jezus om mee te mogen delen in datgene waarvoor hij staat. Jezus antwoordt dat hij alleen voor de zijnen is gekomen, niet voor ‘anderen’. Een totaal afwijkend antwoord van waar Jezus voor staat. De vrouw laat zich niet provoceren, noch uit het veld slaan. Of corrigeert zij hier de weg van de mensenzoon? Ds. Nico Schroevers Muziek is er vanmorgen, van Femke Leek solozang en van Jan Pronk, orgel. Zie de foto-impressie, klik ter vergroting.