26 maart 2023: Don’t get lost in your pain

Verdwaal niet in je pijn, maar weet dat op een dag je pijn je genezing zal zijn (Rumi 1207-1273) Welkom op deze vijfde zondag in de 40 dagentijd. Vanouds de donkerste van de zes zondagen op weg naar Pasen. De vierde zondag gaat het erom dat je over de helft bent. Het einddoel lijkt dichtbij. Als de euforie voorbij is lijkt het toch weer ver. Dagen kunnen zolang duren . . Maar pijn, moeite en teleurstelling hoeven niet alleen iets ‘slechts’ te zijn. Pijn maakt ook alert, moeite en teleurstelling kunnen de aanzet zijn tot verandering. De Perzische wijze Rumi schreef hier het bovenstaande over: pijn als genezing. Een mooi citaat van hem is ook: waar een ruïne is, is ook een schat verborgen. In het evangelie zegt Jezus: het goede zaad moed sterven om vrucht te dragen. En de volksmond zegt: pas als het kalf verdronken is dempt men de put. Achter deze ‘wetmatigheid’ gaan werelden schuil, confronterend en hoopvol en troostend . . De 40 dagen staan dit jaar ook in het teken van het werk van het Leger des Heils. Wij horen verhalen uit ‘dit andere leger’. Vanmorgen van Johanna Been, vrijwilliger bij het Leger in Amsterdam-Noord. Wij collecteren voor “potten en pannen”, en voor maaltijden voor wie die niet kunnen betalen. Wij lezen daarbij de teksten die horen bij het schilderij (hongerdoek) wat al zolang de kapel versiert. Ooit geschilderd door Rogier Oversteegen. Muziek is er vanmorgen van Femke Leek solozang en van Henk Gemser, orgel. Ds. Nico Schroevers Foto-impressie met dank aan Bert Verkade Klik ter vergroting!!!