7 april 2023 : Goede Vrijdag vanuit de Keyserkerk

BLIJVEN STAAN In een smetteloos witte kerk, fris gerestaureerd klinkt het verhaal van Goed vrijdag. Jezus die staande blijft en de storm trotseert, en Maria, die blijft staan bij zijn kruis. Beiden lopen niet weg, gaan er niet bij zitten en laten het er niet bij zitten. Ze bewegen niet en daarmee bewegen zij ons. Zozeer dat wij hun verhalen blijven vertellen als verhaal van hoop in bange dagen Henk Gemser begeleidt de samenzang. Femke Leek en Fransje Christiaansen zingen onder andere delen uit de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach en uit de Stabat Mater ’s van Giovianni Battista Pergolesi en Karl Jenkins. Zij worden begeleid door Arwen Christiaansen aan de vleugel. Ds. Nico Schroevers Zie de foto-impressie, click to enlarge!!!