9 april 2023, Paasmorgen

FIRST(WO)MEN STANDING – De eersten die opstaan! Rond Pasen hangt de dra-matiek van grote dingen. Van wie het laatst blijven staan, wie trouw blijven tot in de dood. Maar Pa-sen is vooral ook het feest van leven wat ‘weer op-staat’. Dat gebeurt veelal buiten de spotlights en ach-ter de schermen. Eerder per ongeluk, of omdat het niet anders kan. Als een meisje in een vluchteling-enkamp wat haar broertje draagt, elke dag weer . . . Het projectkoor zingt daarbij onder leiding van Margreet Drijver met Coen Stoop achter de vleugel. Femke Leek zingt solo en Gert-Jan Mostert begeleidt de samenzang. Wij delen vanmorgen de paaskaars uit die ons een jaar begeleid heeft bij lief en leed, aan iemand die zijn licht in onze gemeenschap niet onder de korenmaat heeft gehouden! Als een soort OSCAR voor levenswerk! Ds. Nico Schroevers Zie de foto-impressie-click to enlarge!!!