31 juli 2022: 10 jaar Keyserin

Welkom! Vorige week openden wij de Beemster Feestweek met een feestelijke Openluchtdienst. Wat was het lekker warm  Vandaag loop de feestweek op z ’n eind, voor het eerst in vier jaar weer een volwaardig feest van ontmoeting en vrolijkheid. . Vanmorgen blikken wij terug. Niet op de feestweek, noch naar het begin van de polder, maar tot precies 10 jaar geleden. Juli 2012 hebben wij de Keyserin in gebruik genomen. Wij willen dat niet zomaar voorbij laten gaan en staan daar in deze dienst bij stil. Zo mag weer die tekst van Paulus klinken, waarin het gaat om moed om door te gaan. . Wij zingen “Door de nacht van strijd en zor-gen” en “Slechts wie door het water en stroomopwaarts gaat”. Soms moet je tegen de stroom in. Maar wij zingen ook “U zij de Glorie” en “Het lied van de Groene Kathedraal”, wat wij op de Biddag van 2012 zongen, die toen als thema had: Een nieuw huis in de polder! . Voor allen die toen meeleefden en zich hebben ingezet en die nu niet meer in ons midden zijn speelt Carel Adios nonnino. Naast Carel Kraayenhof op bandoneon, bespeelt Henk Gemser het grote Van Dam orgel. Zie de foto=impressie.