11 feb. 2024: Wat als de aarde geen hoop geeft . .

. Ds. Nico Schroevers Het boek Openbaring is een zogenaamd apocalyptisch boek. Een wereld loopt op zijn eind en er staat een nieuwe, heel andere tijd aan. Daarbij hoort in het boek Openbaring ook de droom dat er eindelijke recht zal zijn en dat het goede zal winnen. Het slechte zal ondergaan in vuur! Hartelijk welkom in deze laatste dienst in een serie winterdiensten rond het thema, hemel en hel. Het is vandaag tevens de laatste zondag voor het begin van de 40 dagentijd naar Pasen. In de katholieke wereld was dit de zondag van het Carneval. Voordat de vasten begint. Ook in het feest van Carneval wordt gespeeld met de omkering van bestaande verhoudingen en rollen. Muzikale medewerking is er van Femke Leek, zang en van Jan Pronk, orgel. Zie de fotoreportage, click to enlarge