22 okt 2023: Aalmoezenier v/d Woude

Zie de fotoreportage Klik ter vergroting!!!